Biuro rachunkowe

Dla Ciebie i Twojej Firmy

4Firms: Biuro Rachunkowe Łódź - Księgi Handlowe

Zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę księgową KH (ksiąg handlowych - pełnej księgowości), w ramach której wykonujemy dla Państwa następujące usługi:

 • dekretujemy dokumenty
 • prowadzimy dziennik księgowań
 • księgujemy zapisy w ewidencji syntetycznej i analitycznej, dostosowanej do specyfiki Państwa firmy
 • na życzenie klienta, bez dodatkowych opłat prowadzimy księgowania kosztów w dwóch zespołach kont „4” i „5” lub standardowo tylko w zespole „4”.
 • doradzamy w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.
 • prowadzimy Ewidencję Środków Trwałych (do 10-ciu środków w użyciu)
 • ustalamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy
 • ustalamy wynik finansowy firmy - sporządzamy standardowy rachunek zysków i strat (miesięczny)
 • przygotowujemy potwierdzenia sald na potrzeby rocznego sprawozdania finansowego
 • odbieramy dokumenty z siedziby Państwa firmy
 • oferujemy do dwóch godzin konsultacji miesięcznie w siedzibie klienta
 • reprezentujemy Państwa firmę przed urzędami w ramach udzielonego upoważnienia

Stacks Image 182

Stacks Image 191


Stacks Image 68Oferujemy dodatkowo bieżące prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, raporty tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne lub inne, według potrzeb klienta. Elastyczna stawka opłat za tę usługę, ustalana jest indywidualnie.

W ramach tej usługi dla naszych klientów BEZPŁATNIE generujemy wezwania do zapłaty, upomnienia, potwierdzenia sald, noty odsetkowe.Stacks Image 77


Na życzenie klientów sporządzamy dodatkowe raporty i zestawienia, według indywidualnych potrzeb. Ceny usług dodatkowych ustalane są indywidualnie.


Zawierając umowę na prowadzenie ksiąg handlowych otrzymujecie Państwo pakiet korzyści dodatkowych:

Stacks Image 88
Stacks Image 90
Stacks Image 92

*Maksymalny łączny rabat na usługi kadrowo-płacowe to 20%, usługę „VAT” to 50%, usługi biurowe to 50%. Rabaty w ramach tej samej usługi nie łączą się.


Dla Państwa wygody opracowaliśmy dwa cenniki, w formie stałej ryczałtowej opłaty miesięcznej lub w formie odpłatności za każdy zapis. Wszystkie nasze promocje obowiązują bez względu na to, które rozwiązanie Państwo wybieracie.

Stacks Image 100
Stacks Image 102

* Zapisem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do księgi głównej, np.: faktura, rachunek, umowa cywilnoprawna, raport fiskalny. Jeden zapis księgowy w przypadku wyciągów bankowych i raportów kasowych to każde 10 pozycji (raport zawierający 16 poz. KW/KP jest traktowany jak 2 zapisy księgowe). Zapisem księgowym są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu, oddania środka trwałego do użytkowania, amortyzacji środków trwałych.


Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do oszacowania współpracy z naszym biurem rachunkowym 4 Firms Sp. z o. o.
Wszystkie ceny podane na naszej stronie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
Pozostałe czynności, nieuwzględnione w cennikach na naszej stronie, podlegają indywidualnej wycenie.

Stacks Image 165